Wyszukaj w kategorii cena od do
Zadzwoń: 604 662 217   GG: 917246
_NAWIGACJA
Jak kupić na raty
Intel konwertowalne sprzety
Regulamin zakupów
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego GigaMike.pl jest Firma Komputerowa GIGA-MIKE Grzesiczek Michał, ul. Gomułki 28/4, 44-121 Gliwice.
2. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail, pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
3. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
4. Za nieprawidłowe wypełnienie formularza zamówienia uważa się między innymi wpisanie nieprawdziwych danych osobowych.
5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00 oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godziny 8:00 następnego dnia roboczego.
6. Kupujący korzystający z usługi dostarczenia towaru przez kuriera ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 10 dni od złożenia zamówienia. Warunkiem odstąpienia od umowy jest złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.
7. Prawo do odstapienia od umowy (pkt 6) nie dotyczy zamowień poniżej równowartości 10 euro.
8. Firma GIGA-MIKE zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu oraz odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.
§2 ODBIÓR TOWARÓW
1. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić u kupującego w ciągu 5 dni nie będą realizowane.
2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 24 godzin do 5 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile w chwili potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy Firmą GIGA-MIKE, a Kupującym.
3. W przypadku braku towaru w magazynie lub jego czasowej niedostępności, firma GIGA-MIKE zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić kupującego o związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
4. Zamówione towary są dostarczane do kupującego przez sprzedawcę lub upoważnioną przez niego osobę albo za pośrednictwem firmy kurierskiej. Zakupione towary dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.
§3 PŁATNOŚCI
1. W przypadku ewentualnego wzrostu cen produktów, Firma GIGA-MIKE niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym kupującego. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane.
2. Zapłata za towar uiszczana jest dostarczającemu gotówką przy odbiorze towaru. Możliwe jest również dokonanie przedpłaty na rachunek bankowy GIGA-MIKE.
3. Formalności związane z rozliczeniem transakcji są dokonywane w miejscu odbioru zamówionego towaru pomiędzy kupującym a dostarczającym.
4. Po uiszczeniu opłaty kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczającego w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy.
5. Ceny towarów znajdujących się w sklepie gigamike.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
6. Firma Komputerowa GIGA-MIKE wystawia paragony i faktury VAT. Aby otrzymać żądany rodzaj rachunku należy zaznaczyć to w momencie składania zamówienia.
7. Koszt dostarczenia zamówionego towaru zależy od jego wagi, wartości oraz sposobu płatności. Jest obliczany indywidualnie do każdego zamówienia i pokazywany przed zatwierdzeniem zamówienia.
8. Towar stanowi własność Firmy GIGA-MIKE do momentu całkowitej zapłaty.
9. Zakupy płatne przelewem oraz zakupy o wartości powyżej 2.000zl netto premiowane są upustami cenowymi zgodnie z formularzem zamówienia.
10. Koszt wysyłki zamówionych towarów w obrębie 10km od siedziby firmy GIGAMIKE wynosi 10zł a dla towarów o łšczniej wartości powyżej 1000zł netto dostawa jest nieodpłatna .
§4 WARUNKI GWARANCJI
1. Długość gwarancji danego produktu jest podana w opisie towaru.
2. Do świadczenia gwarancyjnych usług serwisowych uprawniony jest jedynie serwis GIGA-MIKE. Towary posiadające kartę gwarancyjną producenta serwisowane są w autoryzowanych punktach sieci serwisowej danej marki produktu na warunkach producenta (monitory, drukarki, skanery).
3. Wady lub uszkodzenia ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie do 14 dni roboczych od daty dostarczenia do SERWISU sprzętu - w stanie kompletnym (instrukcje, podręczniki, oprogramowanie, przewody, opakowanie) - wraz z kartą gwarancyjną (wypełnioną, posiadającą pieczęć firmową, podpis sprzedawcy i kupującego) oraz opisem uszkodzenia. Z przyczyn losowych termin wykonania naprawy może ulec wydłużeniu.
4. Do realizacji uprawnień gwarancyjnych Kupujący dostarcza wyrób do SERWISU. Koszty dostarczenia i odbioru sprzętu z SERWISU ponosi Kupujący.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy. Czas trwania naprawy liczony jest od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu to dnia zakończenia naprawy.
6. Firma GIGA-MIKE nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę wyrobu w czasie transportu.
7. Kupującemu przysługuje prawo do wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku, gdy 3-krotna naprawa tego samego podzespołu nie spowoduje jego poprawnej pracy lub stwierdzono wadę niemożliwą do usunięcia.
8. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego funkcjonowania wyrobu lub jego uszkodzenia wynikłego z:
- uszkodzenia mechanicznego, termicznego, chemicznego;
- uszkodzeń powstałych z niewłaściwej eksploatacji, przechowywania, instalacji, stosowania nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych lub niewiedzy użytkownika;
- uszkodzeń wynikłych ze zdarzeń losowych (pożaru, powodzi, wyładowań atmosferycznych), przepięć w sieci energetycznej lub telefonicznej a także podłączenia do niezerowego gniazda zasilającego;
- nieprawidłowej instalacji lub uszkodzenia systemu operacyjnego, sterowników urządzeń i innego oprogramowania.
9. Firma GIGA-MIKE nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych oraz inne szkody powstałe wskutek awarii wyrobu.
10. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji pełny koszt testowania sprzętu pokrywa kupujący.
11. Dopuszcza się bez utraty gwarancji instalowanie w zakupionym sprzęcie standartowych kart i urządzeń przez kupującego lub osoby przez niego upoważnione.
12. Gwarancja nie obejmuje problemów współpracy urządzeń zakupionych w Firmie GIGA-MIKE z urządzeniami (w uzasadnionych przypadkach również z oprogramowaniem) innych producentów lub dostawców.
13. Gwarancją nie są objęte:
- materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie użytkowania sprzętu;
- tonery, kasety barwiące, głowice do drukarek;
- wymienne nośniki danych (dyskietki, kasety magnetyczne, dyski MO i CD, kasety SYOUEST itp.).
14. Kupujący traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
- naruszenia plomb, naklejek gwarancyjnych oraz zabezpieczeń producenta;
- stwierdzenia uszkodzeń wynikających z sytuacji opisanych w punkcie 8;
- wszelkich prób przeróbek i napraw podejmowanych przez osoby nieupoważnione.
15. Procesory objęte są gwarancją wyłącznie w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej (nie dotyczy procesorów niesprawnych całkowicie).
16. Karta gwarancyjna nabiera ważności po prawidłowym wypełnieniu i podpisaniu przez Kupującego.
17. Kopia karty gwarancyjnej nie będzie wydawana.
WYMOGI EKSPLOATACYJNE TOWARU
1. Towar nie powinien podlegać wstrząsom i wibracjom, pracować w pobliżu silnych pól magnetycznych, być narażony na długotrwałe bezpośrednie nasłonecznienie.
2. Wszystkie elementy zestawu muszą być podłączone do tej samej fazy i wspólnie zerowane.
3. W przypadku występowania zakłóceń w sieci elektrycznej zaleca się stosowanie sieciowych filtrów przeciwzakłóceniowych.
4. Wszelkich podłączeń i przełączeń pomiędzy elementami zestawu należy dokonywać tylko po odłączeniu od sieci zasilającej.
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z biurem GIGA-MIKE. Konieczne jest wówczas dostarczenie uszkodzonego produktu na adres gigamike.pl, ul. Gomułki 28/4, 44-121 Gliwice wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostawcą protokołu reklamacyjnego.
3. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt GIGA-MIKE/GigaMike.pl nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
4. Oferta ważna jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o wysyłanie maili na adres: kontakt@GigaMike.pl
Mój email:
Zgadzam się z polityką prywatności
Czesto zadawane pytania

Ile czasu będę czekał na przesyłkę?

Zdecydowaną większość zamówień realizujemy w ciągu 48 godzin, jednak czasami z przyczyn niezależnych realizacja zamówienia może się wydłużyć. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą bezpośrednio w celu ustalenia dalszego toku realizacji zamówienia.

Czy mogę sprawdzić przesyłkę przed jej odbiorem?

Oczywiście. Kurier ma obowiązek umożliwić ci dokładne sprawdzenie stanu i zawartości przesyłki. W przypadku uszkodzenia, bądź niezgodności towaru z fakturą możesz odmówić przyjęcia przesyłki. Pamiętaj o wypełnieniu protokołu szkody i koniecznie zachowaj jego kopię.

Czy mogę zwrócić towar bez podania przyczyny?

Masz 10 dni na podjęcie decyzji o zwrocie towaru. Pamiętaj jednak, że zwracany produkt nie może nosić śladów zużycia. Prawo zwrotu towaru dotyczy tylko i wyłacznie konsumentów.

Ile będę czekał na ew. naprawę sprzętu w ramach gwarancji?

Dokładamy wszelkich starań, aby usługa serwisowa została wykonana możliwie szybko. Z uwagi na fakt współpracy z serwisami producentów termin realizacji zgłoszenia gwarancyjnego zazwyczaj wynosi do 10 dni roboczych.

Co to jest serwis D2D?

D2D (Door to door) oznacza, że serwis zamawia na swój koszt kuriera, który odbierze uszkodzony i dostarczy naprawiony bądź wymieniony sprzęt. Ta wygodna forma reklamacji nie wymaga od Ciebie wychodzenia z domu.

Jak kupić na raty?

Zakupu ratalnego dokonasz bez wychodzenia z domu. Cała procedura sprowadza się do kilku prostych kroków opisanych tutaj.
Gigamike - nowa jakość komputerów    Archer Australia